Adatkezelési szabályzat

1. Általános irányelvek

 • Személyes adatokat csak a hatályos törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
 • Személyes adatokat csak hozzájárulás esetén adunk át harmadik félnek.
 • Az általunk kezelt személyes adatokat semmilyen esetben sem értékesítjük harmadik fél számára.
 • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
 • Az érintettek bármikor kérhetik a róluk tárolt adatok megtekintését, módosítását, törlését.

2.Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Adatkezelő megnevezése: Decor-All6 Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő rövidített elnevezés: Decor-All6 Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 06-09-013551
Adatkezelő adószáma: 14631955-2-06
Adatkezelő közösségi adószáma: HU14631955
Adatkezelő székhelye: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 97
Adatkezelő e-elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adatkezelő képviselője: Ádók István ügyvezető
Telefonszám: +36-62-899-928
A Decor-All6 Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési szabályzat módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://www.tapetadecor.hu oldal/adatkezelesi-szabalyzat weboldalon történik.
 

3. Definíciók a GDPR szerint

3.1. érintett/felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

3.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

3.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

3.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

3.6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

3.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

3.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

3.11. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

4. Linkek

Felhívjuk figyelmét, hogy a www.tapetadecor.hu oldalon olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata, tájékoztatója vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

5. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és az adatok feldolgozója

Kezelt adat típusa Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja Az adott személyes adat feldolgozója
Felhasználói név Azonosítás, regisztráció. A hozzájárulás visszavonásáig Az érintett hozzájárulása. Weboldal üzemeltető
Jelszó Felhasználói fiókba történő biztonságos belépés. A hozzájárulás visszavonásáig Az érintett hozzájárulása. Weboldal üzemeltető
Név Kapcsolattartás, felmerülő kérdések egyeztetése. A hozzájárulás visszavonásáig Az érintett hozzájárulása. Futárszolgálatok, számlázási-, fizetési- és könyvelési feldolgozó, weboldal üzemeltető
E-mail cím Kapcsolattartás, felmerülő kérdések egyeztetése. A hozzájárulás visszavonásáig Az érintett hozzájárulása. Futárszolgálatok, weboldal üzemeltető
Telefonszám Kapcsolattartás, felmerülő kérdések egyeztetése. A hozzájárulás visszavonásáig Az érintett hozzájárulása. Futárszolgálatok, weboldal üzemeltető
Számlázási név és cím Szabályszerű számla kiállítása, szerződés létrehozása, majd teljesítése. Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 8 évig kezeljük. Az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. 159. §(1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és az számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 169.§(2) bekezdése alapján. Weboldal üzemeltető, számlázási-, fizetési- és könyvelési feldolgozó.
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele. A megrendelt áru kiszállításáig. Szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés] Futárszolgálatok, weboldal üzemeltető
A vásárlás / regisztráció időpontja A hozzájárulás bizonyítása. Az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés] Weboldal üzemeltető
A vásárlás / regisztráció kori IP cím A hozzájárulás bizonyítása. Az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés] Weboldal üzemeltető
 
Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
A személyes adatokat csak és kizárólag az „Az adott személyes adat feldolgozója” oszlopban feltüntetett harmadik féllel osztjuk meg, a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének érdekében.
 

5.1. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók adatai, feladatai

Tárhely-szolgáltató

Név: AB Plusz Bt
Cím: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Adószám: 21586091-2-13
Cégjegyzékszám: 01-06-757647
Tel: +36 20 3626984(H V 0-24)
Az adatfeldolgozó e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adatkezelési tájékoztatójaAz adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Szállítási szolgáltatók

Név: Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1239 Budapest, Európa u. 12.
Telefonszám: +36 1 8 777 400
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
 
Név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacíme: Budapest 1540
Telefonszá,: 06-1-767-8282
Az adatfeldolgozó e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
 
Név: Packeta Hungary Kft.
Székhelye: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11 épület
Telefonszám: +36 1 400 88 06
Az adatfeldolgozó e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli

Fizetéssel kapcsolatos szolgáltatók

Név: MBH Bank Nyrt.
Székhely: 1056 Budapest, Váci út 38.
Tel.: 06 80 350 350 vagy 06 1 373 3399
Az adatkezelés célja: Az adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki. A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.
 
Név: PayPal
Székhely: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg
Adószám: LU 22046007
Az adatfeldolgozó weboldala: https://www.paypal.com/hu
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 00353 1 436 9111 vagy +36 1 777 7944
Az adatfeldolgozó e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az adattovábbítás célja a rendelések PayPal-os és bankkártyás fizetésének teljesítése. Ennek során az adatfeldolgozó a vevő nevét, számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét, a tranzakció összegét, a megvásárolt termékek jellemzőit, fizetési státuszát és a vásárlás időpontját, a tranzakció egyedi azonosítóját kezeli.
A fizetési folyamatban Felhasználó átirányításra kerül a adatfeldolgozó weboldalára. A fizetés során megadott bankkártya- és személyes adatokat felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg, így azok nem kerülnek adatkezelő és szolgáltató birtokába sem. Ezen adatokhoz adatkezelő és szolgáltató nem is fér hozzá.
A PayPal (Európa) S.à rl et Cie, SCA a fizetés lebonyolítása tekintetében önálló adatkezelő, az ott megvalósuló, online fizetéssel kapcsolatos adatkezelésről felhasználó az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatójában olvashat.
A adatfeldolgozó az adatkezelő által részére továbbított adatok tekintetében szintén önálló adatkezelő, az ott megvalósuló, online fizetéssel és csalásmegelőzéssel kapcsolatos adatkezelésről felhasználó szintén az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatójában olvashat.
 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Lippai Anikó e.v.
Adószám: 67560855-1-26
Nyilv.szám:.53916590
Az adatfeldolgozó székhelye: 6724 Szeged Kossuth Lajos sgt.97.
Az adatfeldolgozó e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés szerint közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében, melynek folyamatában az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét, esetleges adószámát a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
 

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
Az adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 01-10-140802
Az adatfeldolgozó telefonszáma:+36-1/500-9491
Az adatfeldolgozó e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az adatfeldolgozó weboldala: www.billingo.hu
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli. Amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását a felhasználó visszavonja, az adatkezelő az Info tv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
 

Az üzletben történő bankkártyás fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: B-Payment Zrt.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1132 Budapest, Váci út 4.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 793 6776
Az adatfeldolgozó e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az adatfeldolgozó weboldala: https://b-payment.com/hu/
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a bankkártyás fizetés végrehajtásában. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

 

5.2 Regisztrációs és kapcsolat űrlap:

Kezelt adat típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

Név

Kapcsolatfelvétel

Az érintett utolsó kapcsolatba lépése után 90 napig

Az érintett hozzájárulása kapcsolatfelvétel során

Email-cím

Kapcsolatfelvétel

Az érintett utolsó kapcsolatba lépése után 90 napig

Az érintett hozzájárulása kapcsolatfelvétel során

Lakcím

Kapcsolatfelvétel

Az érintett utolsó kapcsolatba lépése után 90 napig

Az érintett hozzájárulása kapcsolatfelvétel során

Telefonszám

Kapcsolatfelvétel

Az érintett utolsó kapcsolatba lépése után 90 napig

Az érintett hozzájárulása kapcsolatfelvétel során

Egyéb személyes adat, amit megad az érintett kapcsolatfelvétel során

 

Az érintett utolsó kapcsolatba lépése utáni 90 napig

Az érintett hozzájárulása kapcsolatfelvétel során

 

6.Hírlevél, direkt marketing tevékenység

Hírlevelet nem használunk.
 

7. Cookie-k (sütik) kezelése

7.1 Mi az a cookie?

Az adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az érintett böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.
A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az érintett eszköze tárol.
Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.
 

7.2. A cookie-k kezelésének jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a weboldal bizonyos részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis adatfájlokat, ún. cookie-kat ("Cookie", "Süti") helyez el a felhasználó eszközére, majd a későbbi látogatás során ezeket visszaolvassa. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok az Info tv. illetőleg a GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek, hiszen a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A www.tapetadecor.hu a használat során két különböző célokból helyez el cookie-t a felhasználó eszközén. Ezek közül a működéshez elengedhetetlen PHPSESSID, amit a webshop azért helyez el, hogy a bejelentkező felhasználó munkamenetét a kijelentkezésig azonosítani tudja és így a regisztrált felhasználó adatait védje. Ha Ön a böngészőjében semmilyen cookie elfogadását nem engedélyezi, így a PHPSESSID-t sem, akkor a webshop alkalmazást Ön nem tudja használatba venni. Ez a cookie tehát a felhasználó hozzájárulását nem igényli.
A felhasználó eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-k használatát, vagy a böngésző megfelelő beállításával valamennyi Cookie használatát elutasíthatja.
Ha a felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, a www.tapetadecor.hu bizonyos oldalaihoz csak korlátozott hozzáféréssel rendelkezik majd, továbbá előfordulhat, hogy az oldalak bizonyos funkciói vagy szolgáltatásai nem megfelelően működnek majd.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, webanalitikai mérések lefolytatása, a webshop megfelelő üzemeltetése, felhasználói élmény fokozása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó a cookie figyelmeztetőn található „Elfogadom” gombra kattintással ad meg, a jelen tájékoztatóban foglalt megfelelő tájékoztatás alapján. (Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
Az adattárolás módja: elektronikus.
Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

Bővebb információt a cookiekról itt talál: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

A Cookie
típusa

A Cookie használatának célja

A Cookie megőrzésének
időtartama

Az érintett hozzájárulása szükséges-e.

Munkamenet-azonosító (PHPSESSID nevű cookie)

A munkamenet-Cookie-k lehetővé teszik, hogy a webshop felismerje a Felhasználót, ezáltal a Felhasználónak nem kell a már megadott adatokat ismételten megadnia.

Az információk tárolása az aktuális munkamenet végéig tart. A munkamenet a webshop Felhasználó általi látogatásának időtartamát jelenti. A munkamenet végével az összegyűjtött adatok a továbbiakban nem lesznek hozzáférhetők.

Nem, a cookie elhelyezése az érintett hozzájárulását nem igényli.

Állandó Cookie-k

Az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény elérése érdekében állandó cookie-t használ (pl. optimalizált navigáció az oldalon, meghatározott nyelvi beállítások megtartása).

Ezeket a sütik hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző süti file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Igen, a „Elfogadom” gombra kattintva az érintett hozzájárulását adja a cookie elhelyezéséhez.

 

8. Az érintettek jogai

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.
E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 

8.2 Helyesbítés joga

Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak a megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
 

8.3 Zárolás joga

Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.
A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 

8.4 Törléshez való jog

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 

8.5 Eljárási szabályok

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.
Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 

8.6 Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 

8.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

8.8. Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az érintettnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az érintett által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az érintett rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.
 

8.9 Kártérítés és sérelmi díj

A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 

8.11 Panasz

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +361/391-1400
Fax: +361/391-1410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 

9. Adatbiztonság

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket úgy, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az adatkezelő és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 

10. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a Felhasználó kapcsolatba kíván lépni az adatkezelővel, ezt, az adatkezelő adatait tartalmazó, a tájékoztató 2. pontjában meghatározott elérhetőségeken keresztül teheti meg.
 

11. Az adatkezelési tájékoztatóhoz felhasznált hatályos jogszabályok

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
A Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
GDPR, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. Rendelete, a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről, védelméről és az adatok szabad áramlásáról

 2020. július 27.

 
 

Nyomtatás